Leidschendam-STUW

STUW-Leidschendam


opdrachtgever  :Servicedienst Reeuwijk


planuitwerking   :  2018


omschrijving  :

In opdracht van SDR hebben wij een door hen aangebrachte stuw in een revisietekening vastgelegd.


werkzaamheden:
Inmeting

Veenendaal-PETENBOS

PETENBOS-Veenendaal


Twee bestaande woonstraten worden verlengd en onderling verbonden door een dwarsweg.

Hierlangs worden twee-onder-een-kap woningen gebouwdMet de twee opties die we hebben gemaakt, zijn we het bewonersoverleg ingegaan. Een stenige variant met veel parkeerplaatsen (B) en een variant met meer ruimte voor groen (A). De laatste optie is uitgewerkt in de volgende tekeningen: opbreek, inrichting, uitvoering, riolering met doorsnedes, en beplanting.

Inmiddels wordt het plan uitgevoerd (december 2019)


Afbeeldingen

Nieuwsbrief 10 – oktober 2019

België – NATUURSPEELPLAATSENEen eerdere samenwerking met Roel leidde al tot natuurspeelplaatsen in Antwerpen en Turnhout

NATUURSPEELPLAATSEN-België


opdrachtgever  : Stad Turnhout, gemeente Riemst


planuitwerking   :  2019


omschrijving  :

In nauwe samenwerking met Roel Crul van Vorm & Ruimte werken we de inrichting uit voor een openbare ruimte in Riemst (Be). Het met groen omgeven gebiedje straalt rust en kalmte uit. De nieuwe inrichting speelt hierop in. Het wordt een combinatie van spelen/bewegen/natuur. Door toepassing van coulissen ontstaan kleinere ruimtes waar verschillende doelgroepen zich kunnen bewegen. Specifiek voor één groep of juist multifunctioneel voor meerdere. De groene randen trekken we bij de speelbeleving.

Voordat werd begonnen met ontwerpen is de nabije school bezocht, zijn wensen en meningen gepolst. Ook is een workshop met kinderen en omwonenden gehouden, waarmee zij hun ideeën vorm konden geven. Dit al resulteerde in een schetsontwerp, dat na wat polijsten het definitief ontwerp is geworden.


werkzaamheden:

groentechniek

Riemst

Technico -Turnhout

RIOOL-/BERGINGS-BEREKENINGEN-Diverse

Diverse – RIOOL-/BERGINGS-BEREKENINGEN


opdrachtgever  : Diverse gemeentes


planuitwerking   :  2019


omschrijving  :

Een onderdeel van onze civiel-cultuurtechnische werkzaamheden is het opstellen van een riool-/waterberging berekening en het daarmee samenhangend rioleringsplan. Gebruikmakend van landelijke neerslagcijfers en/of eisen van de betreffende gemeente  komen we tot een verantwoord plan om regenwater op te vangen, te bergen en af te voeren.
Dit jaar maakten we rioleringstekeningen en berekeningen voor nieuwbouwprojecten in onder meer gemeente Lansingerland en gemeente Laren.


werkzaamheden:
inmeting, technische uitwerking, bestek opstellen, aanbesteding, directievoering

Den Haag – TOEZICHT

TOEZICHT – Den Haag


opdrachtgever  : Gemeente Den Haag


planuitwerking   :  2019


omschrijving  :

In 2019 heeft de gemeente Den Haag ons bureau ingehuurd om toezicht en directievoerende taken uit te voeren voor de stadsdelen Escamp en Loosduinen. Betreffende het bestek voor het maaien van gazons en bermen.

Het doel van deze opdracht is het dagelijks onderhoud aan gazons, bermen en grasvelden in goede banen te leiden.

Het toezicht bestaat uit het aansturen van de aannemer, communicatie tussen opdrachtgever en aannemer en controles uitvoeren en schouwen o.b.v. beeldkwaliteit.

Directievoeren bestaat uit het voorbereiden en leiden van bouwvergaderingen, het controleren van de financiële administratie en het adviseren van de opdrachtgever in voorkomende zaken.


werkzaamheden:

toezicht, directievoering

Voorbeeld weekverslag

Voorbeeld foto’s en areaaltekening

Diverse gemeenten-ONDERHOUDSBESTEKKEN

ONDERHOUDSBESTEKKEN – Diverse gemeenten


opdrachtgever  : Diverse gemeenten


planuitwerking   :  2019


omschrijving  :

Het opstellen van onderhoudsbestekken is al vele jaren een van onze hoofdactiviteiten.
Dit jaar maken we vanuit het moederbestek voor Roosendaal weer het uitvoeringsbestek voor 2020-2021; ondermeer gebruikmakend van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018.
Voor de gemeente Leiderdorp is het maai-slootbestek 2020-2021 opgesteld. Voor gemeente Lansingerland is het integrale onderhoudsbestek voor de kern Berkel en Rodenrijs opgesteld en aanbesteed begin dit jaar.
En nu stellen we het bestek op voor het onderhoud van de zeven begraafplaatsen in gemeente Alphen aan den Rijn.

Al deze bestekken worden in RAW-systematiek opgesteld. En voorzien van tekeningen, tijdschema’s en ramingen.


werkzaamheden:
inventariseren,  onderhoudsplan, bestek opstellen