Rijndijk-JP HEIJESTRAAT

JP HEIJESTRAAT Hazerswoude Rijndijk


opdrachtgever  : GB Vastgoed


planuitwerking   :  2018


omschrijving  :

Volgend op de renovatie van de liftschacht en facelift van de flat aan de JP Heijestraat zal ook het entreegebied worden aangepakt.
Sierverharding met twee groenvakken fleuren de entree op. De toegang achterom tot de garageboxen en 4 nieuwe parkeerplaatsen wordt ondergeschikt aan het voetpad.
Het groen aan de voorzijde wordt vernieuwd en voorzien van een wandelpad en extra bomen.


werkzaamheden:
ontwerp, technische uitwerking

De Meern-HART VAN DE MEERN

HART VAN DE MEERN-De Meern


opdrachtgever  : Bon Groep B.V.


planuitwerking   :  2018-2019


omschrijving  :

In de gemeente De Meern hebben wij de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een woonwijkje in uitvoering in samenwerking met ontwerpbureau VlugP uit Amsterdam.
Het betreft hier een nieuwbouwlocatie voor 57 woningen.

Aan de orde zijn zoal gekomen: terreininrichting, rioleringsplan, waterbalans (bestaand en nieuw), parkeervoorzieningen, verlichtingsplan.
Doorsnedes, Miva-route, locatie containerverzamelpunten en overzicht brandkranen completeren het voorbereidingswerk.

De rondgaande ontsluitingsweg heeft één verbinding met de Castellumlaan. De parkeervoorzieningen zijn geclusterd in een aantal plekken met haaks parkeren en enkele langsparkeerplaatsen.
Ten noorden en westen is een groenstrook met daarin opgenomen een wandelpad en een aantal speelelementen. Voor de allerkleinste kinderen is centraal een speelplekje in het groen gemaakt.


werkzaamheden:
Meting, ontwerp, technische uitwerking

10 JARIG BESTAAN Riede, Mol & Donkers

Boskoop – 10 JARIG BESTAAN RMD


De dag dat Daniel en Bas de leiding van het ingenieursbureau overnamen ligt inmiddels al weer 10 jaar achter ons.
Dankzij het vertrouwen vanuit het klantenbestand en stoelend op hun eigen kennis en die van hun medewerkers is het ingenieursbureau deze jaren met onder meer de recessie, goed doorgekomen en kunnen we oprecht trots zijn op ons mooie bedrijf.
Het aantal medewerkers is in al die jaren gelijk gebleven. Inmiddels loopt er 1 vacature voor een projectmedewerker.
De uitgezette lijn van samenwerkend, flexibel en goede kwaliteit misten hun doel niet. Diverse opdrachtgevers zijn nog steeds vertrouwd klant bij ons, en vele nieuwe klanten zijn er in de afgelopen jaren bijgekomen.
In deze 10 jaar heeft het bedrijf zich ook op maatschappelijk vlak verder ontwikkeld. Bij een aantal zaken voelen we ons extra betrokken en steunen we die financieel:
• Diergaarde Blijdorp
• Volleybalvereniging GVV-Aspasia
• Boomkwekerij Museum Boskoop
• War ChildMet medewerkers, hun partners en enkele zakenpartners is dit feestelijke feit gevierd tijdens een gezellig informele avond vol lekkere hapjes.

Turnhout- TECHNICO-LOCATIE

TECHNICO-LOCATIE – Turnhout


opdrachtgever  : Stad Turnhout


planuitwerking   :  2018


omschrijving  :

Voor de Stad Turnhout is in samenwerking met ontwerper Roel Crul van Vorm en Ruimte een speelplek ontworpen op de Technico-locatie. Deze locatie is het buitenterrein bij Sporthal Technico. Stad Turnhout wil dit ontwikkelen als speel- en ontmoetingsruimte tussen oude en nieuwe woningen.
Na de aanleg zullen er 6 jeu-de-boules-banen liggen met daarnaast een speelplek voor de allerkleinsten, een multifunctioneel (voetbal)veld, een paar traditionele speeltoestellen van natuurlijk materiaal en veel natuurlijke speelaanleidingen. De ondergrond is heuvelachtig gemaakt en de valondergronden bestaan uit zand. Naast het parkeerterrein wordt een basketbalpaal geplaatst.
Een deel van het project is reeds gerealiseerd, het grondwerk, lichtmasten en een betonnen fietspad is aangelegd. In het voorjaar zullen de speeltoestellen en speelaanleidingen worden geplaatst.


werkzaamheden:
Ontwerp, overleg

Waddinxveen – TUINENBOEK

TUINENBOEK – Waddinxveen


opdrachtgever  : Woonpartners


planuitwerking   :  2018


omschrijving  :

Woningcorporatie Woonpartners wil het tuinonderhoud goed in kaart brengen om een nieuw onderhoudscontract te kunnen afsluiten met aannemers.
Daartoe zijn 38 tuinen bij sociale huurwoningen geïnventariseerd en uitgewerkt in digitale beheertekeningen. Als onderlegger is de kadastrale Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gebruikt. Soms was een inmeting op locatie nodig. Aan de hand van de uitgewerkte tekeningen zijn de hoeveelheden bepaald.


werkzaamheden:
inventarisatie, technische uitwerking, landmeten

Diverse VERGUNNINGEN

VERGUNNINGEN Diverse


opdrachtgever  : Diverse gemeenten, particulieren


planuitwerking   :  2017-2018


omschrijving  :

De laatste jaren hebben we aanvragen voor diverse vergunningen aangevraagd bij betreffende gemeenten en waterschappen. Via het Omgevingsloket online worden de aanvragen verzorgd, compleet met tekeningen, diverse rapporten en bijlagen.

Voor een kapvergunning worden foto’s gemaakt, maten opgenomen en verwerkt op een lijst met locaties en reden waarom kap nodig is.

Voor een omgevingsvergunning wordt uitgezocht welke regels er zijn in betreffende gemeente, wat nodig is om een vergunning te krijgen voor het te realiseren plan. Bijvoorbeeld een bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, flora- en faunaonderzoek, etc.

Voor een watervergunning worden plattegrondtekeningen uitgebreid met doorsnedes en profieltekeningen, zodat duidelijk wordt wat de bedoeling is.

Overleg met gemeenten of waterschap hoort ook tot de mogelijkheden.


werkzaamheden:
vergunningaanvraag

Almere-TINGGI TOWERS

TINGGI TOWERS – Almere


opdrachtgever  : Domus


planuitwerking   :  2018


omschrijving  :

Langs de Evenaar, met een parkachtige middenberm, verschijnen twee woontorens (8 en 11 verdiepingen). Het gebied tussen de hoogste toren en de Evenaar zal eveneens parkachtig ingericht worden. Veel groen en bomen en twee doorgangen voor wandelaars en fietsers.
De ingang voor auto’s komt aan de andere zijde, aan de spoorkant.
Op het terrein zal plaats zijn voor 80 auto’s. Voor de fietsers is een externe stalling in twee verdiepingen gepland. De ontsluiting op het terrein zal de uitstraling hebben van een fietsstraat.
De diagonale loper verbindt de twee torens met elkaar. Hierlangs vindt men een gazon en sierbeplanting met zitgelegenheid. Hier kunnen gezamenlijke activiteiten plaatsvinden.
De benedenwoningen krijgen een privé tuin, afgezet met een beukenhaag.


werkzaamheden:

ontwerp, technische uitwerking

Zandvoort – SANDFORT

SANDFORT – Zandvoort


opdrachtgever  :  Pact3d


planuitwerking   :  2018


omschrijving  :

Na goedkeuring van het definitieve ontwerp voor Santfort (gemeente Zandvoort) hebben we diverse uitvoeringstekeningen opgesteld. De uitvoeringstekening met maten en peilen, rioleringsplan.
Klic-meldingen zijn op tekeningen vastgelegd. Kapvergunning aangevraagd voorzien van tekening .
De bijbehorende doorsnedes/profielen zijn getekend en voor enkele bochten zijn de rijcurves gecontroleerd op doorgang voor vrachtwagens.


werkzaamheden:

inmeting, ontwerp, technische uitwerking

Zandvoort – SANDFORT

SANDFORT – Zandvoort


2018

De aanleg van Sandfort is gestart.
Het project, dat wonen en werken samenbrengt, ligt zuidelijk in Zandvoort, langs de spoorlijn.
Het projectgebied is ongeveer 4 ha groot. Hiervan zal een kwart ingericht worden als recreatiegebied.
De wens is om het duinlandschap aan de andere zijde van het spoor door te trekken de nieuwbouw in.
Een strook direct langs het spoor wordt ingericht als recreatiegebied in duinsfeer. Wandelen over ‘duintoppen’ met zand en helmgras en langs ‘duinvalleien’ waarin het regenwater van de woon/werkwijk wordt opgevangen.
Het bebouwde deel omvat twee woontorens met een rij laagbouw. Oostelijker komen dan de bedrijfsgebouwen. De buiteninrichting zal ook de duinsfeer oproepen.Nu, september, is het terrein opgeschoond. Het grondwerk is gestart. Het te bebouwen gebiedsdeel is strakgetrokken, de strook langs het spoor toont al de eerste glooiingen.
Rioleringsplan, uitvoeringstekeningen, beplantingsplan zijn door ons afgerond.Zandvoort – SANDFORT

SANDFORT – Zandvoort


opdrachtgever  : Pact3d


planuitwerking   :  2018


omschrijving  :

Het entreegebied wordt gevormd door twee woontorens met een rij werken/wonen-studio’s. Hierachter ligt het bedrijventerrein. De torens hebben ruim uitzicht, worden onderling verbonden door een parkeergarage met daarop een wandelpier die doorloopt tot in het duinpark.
Ten zuiden van dit nieuwbouwproject met wonen en werken ligt een groenstrook.
Deze 25-35m brede strook langs het spoor richten we in als duinpark: een geaccidenteerd terrein met wandelpad, wateropvang-bekkens. De zuidhellingen veelal open met helmgras. Hier kan het zand nog verstuiven. De noordhellingen begroeid met onder meer duindoorn en duinroos. De diepere dalen dienen als hemelwateropvang/retentiegebied voor de nieuwbouw en ontsluitingswegen. Verspreid langs het wandelpad komen bewegings-elementen en bankjes. Zittend op een van de toppen is er uitzicht over het duinlandschap aan de andere zijde van het spoor.


werkzaamheden:

ontwerp, technische uitwerking