ZUIDER-AMSTEL Amsterdam

opdrachtgever  : Stadsdeel Zuider-Amstel
Gemeente Amsterdam

planuitwerking   :  2001-2006

omschrijving  :

Om grip te krijgen op de kosten van beheer van de buitenruimte is het van belang inzicht te hebben in de omvang van uw eigendommen.

Door middel van digitale tekeningen, voorzien van unieke coderingen en gegevenslijsten ontstaat er een eenvoudig overzicht.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bekende software-pakketten, zoals Autocad/Microstation en Excel.
Zonder aanvullende cursussen kunnen beheerders en groenmanagers hiermee actuele gegevens raadplegen.

Riede, Mol & Donkers verzorgt de opzet en het actueel houden van de gegevens.