Projectmanagement Vernieuwingsproject DE RADEN Den Haag

opdrachtgever  : Ceres Projecten / Vestia Den Haag Zuid-West

planuitwerking   :  2006-2008

omschrijving  :

Projectmanagement van buitenruimte. Het adviseren, begeleiden, coördineren  van alle noodzakelijke processen van
een vernieuwingsproject. Van initiatieffase tot en met beheerfase. Als ondersteuning van projectontwikkelaars op het gebied van de buitenruimte.

werkzaamheden:
– Opzetten en beoordelen
stedenbouwkundig plan.
– Planvoorbereiding voor
adviescommissies ruimtelijke ordening.
– Aansturen en coördineren van
ingenieursbureaus, nutsbedrijven,
onderzoeksbureaus.
– Overleg gemeenten en betrokken
organisaties.
– Begeleiding vergunningstrajecten.
– Opstellen uitvoeringsbestekken zoals
bouwrijp en woonrijp maken.
– Toezicht en directievoering uitvoering.
– Bewonersparticipatie.