Diverse RAW-onderhoudsbestekken

opdrachtgever  : Diverse gemeenten

planuitwerking   :  2017

omschrijving  :

De laatste periode maken wij weer veel onderhoudsbestekken voor diverse opdrachtgevers. Geheel volgens de RAW-systematiek, zowel RAW-bestekken als RAW-raamovereenkomsten. Alle voorkomende werkzaamheden worden in het bestek vastgelegd middels frequentieposten en/of beeldkwaliteitsposten middels de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte of eigen schaalbalken. Naast directe uitvoeringsbestekken zijn ook moederbestekken gemaakt, welke als basis dienen voor komende deelbestekken.
Afhankelijk van project wordt ook de aanbestedingsleidraad opgesteld en/of gemaakt op basis van de gemeentelijke leidraad. De daaropvolgende aanbesteding, nota van inlichtingen en beoordeling van de inschrijvingen worden ook voor de opdrachtgever begeleid.

Zo hebben we in laatste periode het volgende opgesteld of zijn we nog bezig met: moederbestek groenonderhoud voor Groenbedrijf Den Haag en gemeente Roosendaal. Groenonderhoudsbestek in twee percelen voor gemeente Gouda. Onderhoudsbestek voor speelvoorzieningen voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Lansingerland en Gouda. Voor gemeente Lansingerland eveneens een bomenonderhoudsbestek en voor gemeente Roosendaal een basisbestek voor uitvoeren van groot onderhoud groen voor de komende jaren.

Na dit cluster aan veelvoud van onderhoudsbestekken is er weer ruimte voor het opstellen van nieuwe onderhoudsbestekken.

werkzaamheden:

Beheer buitenruimte, bestek, bestektekening, speelvoorziening, groenonderhoud, werkomschrijving