OUD ACHTERWILLENS – Gouda

Voor de woonwijk Oud-Achterwillens in Gouda hebben wij voor onderstaande thema’s een studie gemaakt om deze te verbeteren. Oplossingen voor de korte termijn of voor over langere tijd (herinrichting wijk).
– 1 = Afval
– 2 = Fiets-parkeren bij woonblokken; tenminste 1:1 per appartement
– 3 = Parkeren; tenminste huidige aantal handhaven, reguleren (bijv. parkeervakken)
– 4 = Groen; in principe geen bomen weg en oppervlakte groen niet kleiner, bij voorkeur wel beter
– 5 = Speelplekken

Het plangebied:

Het ene thema kan in een optimalisatie soms wel ten koste gaan van een ander thema. In de studie wordt per thema dan de beste afweging gemaakt, of gekeken of enige compensatie in het andere thema mogelijk is.

De wijk is op deze thema’s geïnventariseerd. Waarna de mogelijkheden zijn bekeken en aanbevelingen zijn gedaan. Uitgangspunt is onder meer de LIOR (Leidraad voor de Inrichting van de Openbare Ruimte) van de gemeente.
In een bewonersoverleg zijn de aanbevelingen doorgesproken en daarna eventueel bijgeschaafd.
Bij punt 2 -fiets-parkeren is gekeken naar welke fietsrek en welke opstelling het gunstigst uitpakt.
Voor punt 3-parkeren is de bestaande capaciteit bepaald. Er zijn per straat profielen opgesteld in bestaand, gewenst en volgens LIOR. In enkele schetsen zijn deze profielen verbeeld. Door instellen van een rijrichting, aanbrengen van wegmarkeringen is met eenvoudige middelen een voorstel ontstaan, die meer parkeerplaatsen en/of een veiligere situatie maakt.
Bij punten 4 en 5 (groen en speelplekken) doen we voorstellen om meer beplanting aan te brengen (veelal ten koste van gras) en aanwezige speelplekken uit te breiden of te verbeteren.

Inmiddels zijn rioleringstekeningen opgesteld en wordt gewerkt aan het bestek.