Rotterdam-OLIFANTENVERBLIJF BLIJDORP

opdrachtgever: Diergaarde Blijdorp

planuitwerking :  2023

omschrijving : 

In Blijdorp staan de komende jaren de Aziatische olifanten centraal. Blijdorp wil voorop blijven lopen volgens de modernste inzichten en hoge welzijnsnormen en een vooraanstaande rol blijven spelen bij natuurbehoud. Sinds 1991 coördineert Blijdorp het Europese stamboek van de Aziatische olifant (EEP).

De wens is om het huidige verblijf flink uit te breiden, de olifanten meer variatie en keuzemogelijkheden met meerdere afzonderlijke buitenverblijven. De eerste stappen zijn al gezet met de aanleg van een zandvloer in het binnenverblijf en met het maken van een extra doorgang naar het buitengebied.

Deze verbeteringen zijn mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vereniging Vrienden van Blijdorp. Wij ondersteunen het projectbureau waar mogelijk met onze kennis en expertise. Januari 2023 is Bas Donkers gestart in de werkgroep van de het olifantenverblijf, hieruit zal schets- en technisch tekenwerk volgen.

werkzaamheden: Projectondersteuning, technisch tekenwerk, landmeten, maten uitzetten