BLIJDORP – Rotterdam

opdrachtgever  : Diergaarde Blijdorp Rotterdam

planuitwerking   :  2006

omschrijving  :

Na opstellen van het groenstructuurplan voor de dierentuin zijn of worden diverse deelplannen i.o.m. de diergaarde verder uitgewerkt , waaronder:

–    Horeca-terras bij toko Tjik-Tjak
–    Bomenbeheerplan -VTA-inspectie
–    Uitbreiding parkeren Noordzijde

werkzaamheden:
Xxxx