Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zien wij als een belangrijke sleutel voor vooruitgang. Wij vinden het van groot belang een bijdrage te leveren aan een beter milieu, een menswaardige samenleving en een gezonde toekomst voor de volgende generaties. Het sponsoren/ondersteunen van verenigingen, instellingen en stichtingen waarmee wij affiniteit hebben, hoort daar als vanzelfsprekend bij.
Beter milieu
Wij streven binnen onze eigen bedrijfsvoering naar een efficiënter gebruik van energie en water en het verminderen van broeikasgassen en afval. Duurzame elektriciteit wordt d.m.v. eigen zonnepanelen opgewekt. De afgelopen jaren hebben wij geïnvesteerd in het reduceren van ons energieverbruik door de verlichting grotendeels te vervangen door led lampen en door het plaatsen van speciale aan-/uitschakelaars waardoor de meeste apparatuur buiten kantoortijden automatisch wordt uitgeschakeld. Het onnodig printen van documenten en het scheiden van afval is voor onze medewerkers vanzelfsprekend. Ons wagenpark is voor een deel vervangen door Hybride.
Menswaardige samenleving
Wij voelen ons zeer verantwoordelijk voor het welzijn van onze medewerkers. Het bieden van kansen, eerlijk en respectvol omgaan met elkaar en de sterke betrokkenheid bij ons bedrijf vinden wij heel belangrijk.
Buiten ons bedrijf steunen wij:
• Diergaarde Blijdorp
• Volleybalvereniging GVV-Aspasia
• Boomkwekerij Museum Boskoop
• War Child

Gezonde toekomst
Groei en winst zijn belangrijke termen voor de toekomst van een bedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat een gezonde toekomst voor onze mensen en voor de wereld waarin we leven cruciaal zijn voor een gezonde toekomst voor onze organisatie en de volgende generatie.