TORENSTRAAT Rijnwoude

opdrachtgever  : Gemeente Rijnwoude

planuitwerking   :  2006

omschrijving  :

Herinrichten na nieuwbouw appartementen inclusief renovatie riolering

werkzaamheden:
Technische uitwerking, riolering , bestektekeningen